6 tips voor een carrièreswitch naar security-pro

Ben je toe aan iets anders in de IT? Beveiliging wordt nog meer een vakgebied waar mensen mee aan de slag kunnen. Door tekorten ontstaan er kansen voor mensen met een passie voor het uit elkaar halen van dingen, kijken hoe ze werken en ze repareren.

Security is een van de IT-deelgebieden die het meest in trek is. Volgens IT-vacaturesite Dice is de vraag naar beveiligingsspecialisten tussen 2014 en vorig jaar gestegen met 40 procent, tegenover 16,8 procent het jaar ervoor. "Van alle groeiende technologiegebieden, groeit security het meest", aldus Dice-directeur Bob Melk.

Tegelijkertijd wijst onderzoek van ISC2 uit dat de meeste bedrijven (62 procent van de respondenten) geen geschikt IT-beveiligingspersoneel heeft en dat bijna de helft (45 procent) moeite heeft om gekwalificeerde mensen te vinden. Over 5 jaar is naar verwachting wereldwijd een tekort ontstaan van 1,5 miljoen security-professionals.

Omdat bedrijven moeite hebben deze vacatures te vullen, gaan de salarissen omhoog en daarmee komt er ook meer interesse van IT'ers die security-vaardigheden willen ontwikkelen. "Het betaalt goed en er is veel vraag naar", vertelt werver Julie Oates van technische specialisten bij digitaal marketingbedrijf Mondo. "Er zijn al zoveel banen en dat zullen er meer en meer worden."

We vroegen diverse deskundigen naar hoe je je voordeel kunt doen met dit tekort, maar ook naar redenen waarom het misschien juist geen goede zet is om de overstap te maken.

1. Gebrek aan juiste ervaring hoeft niet in de weg te staan

Veel van de huidige vraag is naar specialisten die enkele jaren ervaring hebben in het vakgebied, vertelt Oates. Zulke functies kunnen tot twee ton per jaar opleveren. Het onderzoek van ISC2 wijst erop dat de grootste groei verwacht wordt onder de vraag naar beveiligingsarchitecten en -ontwikkelaars.

Tegelijkertijd is er behoefte aan brede beveiligingsvaardigheden, zegt Julien Bellanger, CEO van applicatiebeveiligingsbedrijf Prevoty. "Er zijn zoveel verschillende vaardigheden nodig voor beveiliging en er is niet één persoon die al deze rollen kan vervullen", aldus de CEO. "Je hebt een groot team nodig voor alle beveiligingsvereisten", inclusief mensen die het netwerk en netwerkverkeer, hardwareappliances, applicaties en bedrijfsbehoefte achter die applicaties begrijpen."

Risicomanager Tony Martin-Vegue licht toe dat beveiliging allerlei disciplines omvat. "Inclusief programmeurs, risicomanagers, PR-deskundigen die kunnen praten met bedrijfsprofessionals in hun taal, personeel dat menselijk gedrag begrijpt en zelfs mensen met een economische achtergrond. "Als je een bedrijfskundige studie hebt gedaan of financiën begrijpt, zou ik je zelfs zonder beveiligingsexpertise als risicomanager aannemen, omdat economie en financiën draaien om het begrijpen van risico's.

Een psycholoog kan volgens hem ook van nut zijn door inzicht te hebben in hoe je gedrag van gebruikers kunt beïnvloeden. "Je hebt een basis nodig van technisch inzicht of kennis over informatietechnologie, maar je kunt wat je al kent gebruiken om jezelf te ontwikkelen", aldus Martin-Vegue. "Je begint niet op nul."

Related:
1 2 3 4 Page 1
Page 1 of 4
Bing’s AI chatbot came to work for me. I had to fire it.
Shop Tech Products at Amazon